Ilona Sābera – portfolio

blogging, journalism, semiotics, short stories


6 Comments

Melnās meitenes mācās arābu valodu

Man liekas, ka melnās drānās tērptās meitenes mani novēro, taču īsti nesaprotu, vai skatienā ir nosodījums, līdzjūtība vai tomēr kāda neizprotama sajūsma. Šajā savdabīgi izolētajā sociālajā vidē minoritāte beidzot esmu es nevis viņas.

Tas ir reliģiskas ievirzes arābu valodas mācību centrs, viens no lētākajiem un arī labākajiem valodu centriem Kairā. Taču manai izvēlei par pamatu bija ne tikai šie iemesli. Vēlos iepazīt šīs meitenes, viņu dzīvesstāstus un izvēles. Vēlos saprast, kas pamudinājis uz tik krasām pārmaiņām kā pilnīga ķermeņa nosegšana publiskās vietās nēsājot melno virsvalku niqab; izvairīšanās no sociāla kontakta un sabiedriskās dzīves; pilnīga ziedošanās reliģijai un ģimenei. Continue reading