Ilona Sābera – portfolio

blogging, journalism, semiotics, short stories


Leave a comment

Radiodervish, la colonna sonora di un incontro

Pubblicato su Assaman

“Mettere tra parentesi per un po’ il proprio mondo per ascoltare il mondo dell’altro, offrirsi all’essere esplorati e all’esplorare se stessi”: questo è il motto di Radiodervish, il gruppo musicale fondato da Nabil Salmeh e Michele Lobaccaro. Nella loro musica creano un linguaggio sperimentale che congiunge diversi orizzonti sonori del Mediterraneo. Arabo, italiano, inglese, francese e spagnolo sono le lingue che alternano nei testi poetici cantati.

L’immigrazione è il tema centrale non solo della loro musica ma anche della loro esperienza vissuta in prima persona: Nabil è di origini palestinesi, è nato in Libano e vive in Italia, Michele invece è di origini pugliesi, è nato a Ventimiglia e poi è tornato in Puglia. Ma i musicisti non cercano la chiusura delle radici che si può trovare nelle loro piccole terre di provenienza. Al contrario, credono nel potere creativo dell’incontro. Secondo i Radiodervish un linguaggio culturale universale che unisca i popoli sarebbe una soluzione anche ai conflitti politici. Nell’Italia di oggi è ancora più importante rendersi conto della realtà del fenomeno dell’immigrazione e scoprire quali possano essere le sue potenzialità, che spesso non vengono correttamente rappresentate nello spazio dell’informazione.

Continue reading


Leave a comment

Imigrācijas cunami un “mazās tēvzemes”

Publicēts Ir.lv

Intervija ar itāļu-palestīniešu mūziķiem par starpkultūru saskarsmes punktiem un mūsu gadsimta bailēm

upa “Radiodervish” mūzikā eksperimentē ar Vidusjūras autoru skaņām un dzeju arābu, itāļu, angļu, franču un spāņu valodā. Viņi meklē kultūru saskarsmes radošo punktu. Itālijas mūziķi Nabils Salamehs (palestīnietis, dzimis Libānā) un Mikele Lobrako (dzimis Dienviditālijā) vērš uzmanību Eiropas imigrācijas fenomenam, kā arī pārmaiņām, ko sevī nes kultūras valoda, nevis politiskās stratēģijas. Mūziķi nevēlas noslēgtību un norobežošanos “mazajās tēvzemēs”. Tieši pretēji – viņi tic kultūru tikšanās radošajam spēkam un uzsver atvērtību sarunai. Tādēļ Eiropā svarīgi apjaust imigrācijas fenomena potenciālu, kas bieži tiek kļūdaini traktēts informācijas telpā.

Kas ir tikšanās?

Nabils Salamehs: “Radiodervish” ir tikšanās, dažreiz to var salīdzināt ar atkailināšanos. Tā ir sevis piedāvāšana otram ar mērķi tikt izzinātam un izzināt pašam sevi no otra skatpunkta.

Mikele Lobrako: Likt iekavās sevi, lai sajustu otra pasauli, tātad veidot pamatus dialogam. Tas ir ilglaicīgs treniņš. Tajā nav precīzas metodes vai noteikumu. Tā ir sava veida māksla, kas attīstās soli pa solim. Saskarsme ir cilvēces liktenis. Šodien, šajā vēstures posmā, vairāk nekā jebkad agrāk ir jānonāk līdz attieksmei, kas atšķiras no parasti dominējošās baiļu izjūtas un vēlmes iekonservēt to mazumiņu, kas ir savs. Jāmācas izglītoties, atvērties, pārliecināties, ka dažādu lietu tikšanās laikā dzimst skaistums un jaunas iespējas.

Continue reading